Apel Wójta Gminy Studzienice dotyczący Wyborów Prezydenckich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice.

W niedzielę 12 lipca 2020r. wybierzemy osobę, która przez najbliższe pięć lat będzie Prezydentem RP. Zdecydowałem się skierować do Państwa ten list, aby zwrócić uwagę na to, jak wielkie znaczenie dla naszych wspólnot ma ten wybór. Pałac Prezydencki nie jest tak odległy od naszych małych ojczyzn, jak czasem nam się wydaje, a decyzje, które w nim zapadają mają wpływ na naszą codzienność. Przez ostatnie 30 lat, świadomi, odpowiedzialni i zaangażowani obywatele wielokrotnie dowodzili, że są w stanie poradzić sobie z największymi przeciwnościami i budować dobrą przyszłość. Skok cywilizacyjny jaki dokonał się w ostatnich trzech dekadach- nasze nowe drogi, wodociągi, szkoły, dynamiczny rozwój gospodarki, wyższa jakość życia to dorobek samorządów.
12 lipca zdecydujemy o tym, jak będą w najbliższych latach wyglądały nasze lokalne społeczności i na co, jako lokalna wspólnota, będziemy mieli wpływ. Te wybory dotyczą nas wszystkich- mieszkańców naszej gminy zarówno młodych ludzi głosujących po raz pierwszy jak również naszych drogich seniorów. Dlatego proszę Was Szanowni Państwo o wzięcie udziału w głosowaniu i podjęcie racjonalnej decyzji przy urnach wyborczych.
Proszę, abyście Państwo głosowali ze świadomością, że od Prezydenta, zależą nie tylko wizyty międzynarodowe i parady wojskowe ale też to, ile płacicie za śmieci oraz czy nasza gmina lub powiat będą miały za co zbudować chodnik lub wyremontować szkołę. Potrzeba nam Prezydenta, który rozumie samorządy oraz system ich finansowania. Tylko Prezydent prowadzący dialog z samorządowcami ze środowisk wiejskich, małych miast i metropolii będzie w stanie zaproponować rządowi konkretne pozytywne rozwiązania.
Wybierzemy Prezydenta, który zgodnie z Konstytucją będzie dążył do tego, aby jak najwięcej decyzji było podejmowanych przez nas samych, a nie przez słabo znających realia naszego codziennego życia polityków tej czy innej partii.

Wybierzemy Samorząd, wybierzmy mądrze!

Z poważaniem
Bogdan Ryś
Wójt Gminy Studzienice

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS