Sołectwa i Sołtysi Gminy Studzienice

 Sołectwo Studzienice

Sołtys wsi Studzienice
Stormann Adam
Adres: Studzienice ul.Miła 4,77-143 Studzienice

 

Sołectwo Przewóz

Sołtys wsi Przewóz

Edmund Jaszul
Adres: Przewóz 12, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Kłączno

Sołtys wsi Kłączno

Maria Peplińska
Adres: Kłączno 17A, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Sominy

Sołtys wsi Sominy
Robert Olszewski
Adres: Sominy 33a, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Osława Dąbrowa

Sołtys wsi Osława-Dąbrowa

Wioleta Cyra-Bazal
Adres: Osława Dąbrowa 16 , 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Półczno

Sołtys wsi Półczno
Helena Stachlewicz

Adres: Półczno 56, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Skwierawy

Sołtys wsi Skwierawy
Ewa Żywicka
Adres: Skwierawy 5a, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Rabacino

Sołtys wsi Rabacino

Jarosław Łoza

Adres: Rabacino 23a, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Czarna Dąbrowa

Sołtys wsi Czarna Dąbrowa
Jarosław Góra
Adres: Czarna Dąbrowa 20, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Łąkie

Sołtys wsi Łąkie
Jan Miszewski
Adres: Jabłończ Wielki 1, 77-143 Studzienice

 

Sołectwo Ugoszcz

Sołtys wsi Ugoszcz

Witold Wantoch Rekowski

Ugoszcz 61, 77-143 Studzienice

 

Skip to content