Program „Rodzina 500 plus”

Program Rodzina 500 plus  w Gminie Studzienice

Wójt Gminy Studzienice Bogdan Ryś informuje, że z dniem 01.04.2016 r. wnioski o świadczenia wychowawcze można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach, ul. Kaszubska 7, 77-143 Studzienice, tel.: 59 82 166 13

UWAGA!

Druki wniosków można odbierać od dnia 09.03.2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach w godzinach:

-poniedziałek: 8:00- 16:00

-wtorek-piątek: 7:00-15:00

 

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby zainteresowane programem, że opublikowane zostały akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w formie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. m. in. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), które zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się przyznanie świadczenia wychowawczego, a także wzory wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz stosownych oświadczeń o dochodach rodziny stanowiących załączniki do wniosku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami celem sprawnego składania wniosków z dniem 01 kwietnia 2016 r.

 

LINK DO ROZPORZĄDZEŃ MRPiPS W SPRAWIE PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

 W załączniku (zdjęcia) poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje odnośnie programu Rodzina 500 plus

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS