Zawiadomienie w sprawie sesji Rady Gminy Studzienice

ZAWIADOMIENIE

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 13:00

w sali Domu Kultury w Ugoszczy

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 19 maja 2016 r.

 

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 • określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice,
 • udzielenia pomocy finansowej,
 • zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
 • zmiany uchwały nr XIV/107/2016 Rady gminy Studzienice z 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Studzienice z 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice”,
 • wydzierżawienia nieruchomości gminnych,

 

 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

          Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS