Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji doradców merytorycznych w ramach projektu

Zaproszamy do składania ofert na pełnienie funkcji doradców merytorycznych w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji wśród uczniów Zespołu Szkół w Ugoszczy, Zespołu Szkół w Studzienicach i Zespołu Szkół w Półcznie w ramach projektu pn. „Równe Szanse – rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Gminy Studzienice”

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS