Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa

Komunikat Wójta Gminy Studzienice!!!

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzonymi od dnia 27 marca br. przez Rząd RP restrykcjami mającymi na celu opanować tempo wzrostu zakażeń wirusem COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników urzędu wprowadzamy dodatkowe zasady bezpieczeństwa w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Studzienice. Od 29 marca 2021 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Studzienice przechodzi na system pracy wewnętrznej.

Sprawy urzędowe, niewymagające osobistego stawiennictwa proszę realizować drogą elektroniczną poprzez system e-puap: 510rl0qonl oraz e-mail: ug@studzienice.pl.

Sprawy wymagające osobistej obecności będą realizowane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Dla umówionych osób dostępne będzie tylko wejście od strony ul. Kaszubskiej (wejście do GOPS i USC). Po wejściu do budynku proszę kierować się do pokoju nr 11, gdzie odbywać się będzie obsługa interesanta. W budynku urzędu obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Numery telefonów pracowników urzędu dostępne są na stronie https://bip.studzienice.pl/dokumenty/menu/3 .

Kasa w Urzędzie Gminy Studzienice będzie nieczynna do odwołania. Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Studzienice.

Numer głównego rachunku bankowego Gminy Studzienice:

PEKAO S.A Oddział w Bytowie

72 1240 3783 1111 0000 4080 8822

Opłaty dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

PEKAO S.A Oddział w Bytowie

95 1240 1268 1111 0010 9487 3994

Przypominamy, że przy wejściu głównym, w przedsionku urzędu znajduje się skrzynka podawcza umożliwiająca składanie korespondencji w formie pisemnej. Prosimy, aby kierowana w ten sposób korespondencja znajdowała się w zamkniętych kopertach oznaczonych danymi nadawcy (imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego).

Ponieważ sytuacja na terenie całego kraju jest dynamiczna, dlatego też wszyscy musimy działać zgodnie
z Rządowymi wytycznymi: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS