Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Studzienice – Gminny Komisarz Spisowy w Studzienicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 29.03.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w załącznikach poniżej.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS