Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Gmina Studzienice informuje, iż w dniu 30 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało prawomocną decyzję zagtwierdzającą taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Studzienice na lata 2018-2021.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS