Otwarcie boiska oraz Dzień Dziecka w Sominach

W dniu 3 czerwca 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie boiska w Sominach, które powiązano z Dniem Dziecka. Nie zabrakło księdza Wikariusza, który boisko obficie poświęcił. Pogoda dopisała, żar lał się z nieba co nie stanowiło przeszkody dla  licznie zgromadzonej społeczności.

Boisko powstało dzięki dofinansowaniu z Partnerstwa Dorzecza Słupi, w ramach którego zakupiono kosz do  gry w koszykówkę. Natomiast z funduszu sołeckiego zakupiono siatkę do gry w siatkówkę. Gmina Studzienice zakupiła bramki oraz  piłkochwyty.

Czynnikiem motywującym do powstania wielofunkcyjnego boiska w sołectwie Sominy było wielkie zaangażowanie mieszkańców,  bez których realizacja nie byłaby możliwa. Za co w imieniu Gminy Studzienice oraz Sołtysa Somin i Rady Sołeckiej bardzo dziękujemy.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS