Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY STUDZIENICE z dnia 17 września 2020r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych gminy Studzienice.

Zarządzenie w załączniku.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS