UWAGA KONKURS!!!!!!

Uwaga konkurs dla rolników, który potrwa do 10 października. Trzeba wejść na http://spisrolny.gov.pl i spełnić swój obowiązek, czyli spisać się – Kto wygrywa? To jest najlepsze! Wygrywają dzieci!!!

Nagrody, czyli piłki do kosza, siatki, nogi, siatki na piłki i różne gadżety promujące spis (m.in. puzzle dla dzieci, worki na buty, czapki z daszkiem) trafią do gminy z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospodarstw rolnych przez samospis internetowy.

Żeby gminy o różnej liczbie gospodarstw rolnych miały wyrównane szanse, podzieliliśmy gminy na kategorie. Dokładne zasady są opisane w regulaminie tu: https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-rolnicy-dzieciom,213,1.html.

Rolniku, żeby dzieci w Twojej gminy otrzymały nagrody, wystarczy że spełnisz swój obowiązek i spiszesz się przez Internet na stronie: http://spisrolny.gov.pl.

Regulamin konkursu „Rolnicy dzieciom”

  1. Organizatorem Konkursu „Rolnicy dzieciom” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Gdańsku (zwany dalej Organizatorem).
  2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).
  3. Konkurs trwa od 16 września do 10 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla gmin województwa pomorskiego.
  5. Celem Konkursu jest zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl
  6. Nagrody otrzymają 4 gminy o liczbie gospodarstw rolnych powyżej 500 o najwyższym wskaźniku kompletności (samospis internetowy) – 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki i 12 piłek do nogi, 6 pompek i 6 siatek. 3 gminy o liczbie gospodarstw rolnych od 100 do 499 o najwyższym wskaźniku kompletności (samospis internetowy) oraz 2 gminy o liczbie gospodarstw rolnych do 99 z najwyższym wskaźnikiem kompletności (samospis internetowy) – otrzymają po 10 piłek każdego rodzaju, po 5 pompek i po 5 siatek. Dodatkowo każda zwycięska gmina otrzyma komplet gadżetów promujących spis rolny (m.in. puzzle dla dzieci, smycze, worki na buty, czapki, zakładki magnetyczne). Nagrody przeznaczone są dla szkół (jeśli nie ma – to dla świetlic lub innych placówek) zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin.
  7. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem.
  8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
  10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS