Komunikat do mieszkańców wsi Osława Dąbrowa w sprawie użytkowania kanalizacji

KOMUNIKAT!!!

Drodzy mieszkańcy miejscowości Osława-Dąbrowa zwracam się do Was z gorącym apelem oraz jednocześnie przypominam pozostałym mieszkańcom Gminy Studzienice o prawidłowym użytkowaniu sieci kanalizacyjnej!!!

Każdy z mieszkańców Gminy Studzienice swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.

Do kanalizacji można odprowadzać wyłącznie ścieki sanitarne nazywane inaczej ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi.

Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów.

Każdego roku konserwatorzy zatrudnieni w tut. Urzędzie Gminy usuwają setki zatorów sieci kanalizacji sanitarnej, powstałych  w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.

Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczania ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń, jakie zawierają ścieki.

Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop, bandaży, szmat – rzeczy te łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników papierowych, gazet, pieluch, podpasek, tamponów oraz innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,
  • igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej; jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może powodować ryzyko zakażenia np. żółtaczką, bądź wirusem HIV,
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,
  • materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,
  • tłuszczów i olejów, które początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykają średnice w rurach; oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę,
  • nakrętek, korków, gum do żucia, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, gumowych rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory,
  • kości, odpadów kuchennych – resztki jedzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Gminę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek.  Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Niestety w okresie ostatniego kwartału przepompownia ścieków w m. Osława-Dąbrowa przy jeziorze w centrum miejscowości jest naprawiana i czyszczona, co najmniej dwa razy w miesiącu!!!!!!!!!!!

W związku z powyższym, jeżeli przedmiotowa sytuacja będzie nadal się powtarzać zmuszony będę do drastycznej podwyżki stawek za korzystanie z kanalizacji przez gospodarstwa domowe, które obsługuje ta przepompownia ścieków.

Jednocześnie zwracam się do wszystkich mieszkańców Gminy Studzienice korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe oraz zgodne z umową ich eksploatowanie i nie traktowanie jej, jako pojemnika na odpady – dla Naszego wspólnego dobra.

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS