Informacja RDOŚ dotycząca spalania odpadów.

Urząd Gminy w Studzienicach przypomina, że spalanie odpadów  w
paleniskach domowych lub firmowych jest surowo zabronione i zagrożone
karą aresztu lub grzywny. W załączeniu informacja w tej sprawie
wystosowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS