Informacja o udzielonej pomocy publicznej w roku 2015.

Wójt Gminy Studzienice podaje do publicznej wiadomości wykaz osóv prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS