Placówki oświatowe Gminy Studzienice

Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach

ul. Brzozowa 7, 77-143 Studzienice

tel.: 59 82 165 28, fax: 59 82 165 28

e-mail: studzienicegim@poczta.onet.pl

link do strony

Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Studzienicach:

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach jest  mgr  inż. Sławomir Felski.

Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach jest Pani Elżbieta Sudoł.

Szkoła Podstawowa w Studzienicach to nowoczesna placówka edukacyjna, która stawia zarówno na rozwój umysłowy, organizując wiele kółek zinteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych jak również na rozwój fizyczny, czemu służą zajęcia sportowe, odbywające się na komplekcie boisk sportowych „Orlik”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Studzienicach korzystają również z nowoczesnego, edukacyjnego Miasteczka Ruchu Drogowego, poznając przepisy i zasady ruchu drogowego. Z w/w obiektów korzystać mogą zarówno uczniowie jak i wszyscy mieszkańcy Gminy oraz turyści.

 


                                 

 

Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna w Studzienicach

 

Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Studzienicach

 

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski” w Półcznie

Dane kontaktowe:

Półczno 1, 77-125 Półczno

Tel.: 59 82 143 25

e-mail: zspolczno@poczta.onet.pl

LINK DO STRONY SZKOŁY

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Półcznie jest mgr Wioleta Cyra – Bazal

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszcza 146 uczniów.
W skład Szkoły Podstawowej w Półcznie wchodzą: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole.
Placówka istnieje od 1 sierpnia 1945 roku. W maju 2012 roku szkole nadany został sztandar, a w roku 2015 obchodziła swoje uroczyste 70-lecie.

Placówka może pochwalić się nowoczesnym wyposażeniem sal dydaktycznych, salą gimnastyczną oraz bogato wyposażoną biblioteką. Na terenie szkoły znajdują się również boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, park ze sprzętem dla najmłodszych oraz parking przyszkolny.

 

Zdjęcia szkoły

 

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Półcznie wraz z salą sportową

 

Szkoła Podstawowa w Ugoszczy o strukturze organizacyjnej

1)Szkoła Podstawowa im. Obronców Polskości Na Ziemi Ugoskiej

2) Przedszkole im. Obronców Polskości Na Ziemi Ugoskiej

Dane kontaktowe:

Ugoszcz 46, 77-143 Studzienice

tel.: 59 82 147 60, e-mail: teresa_pp1@wp.pl ; spugoszcz@poczta.onet.pl

link do strony www

Kierownictwo Szkoły  Podstawowej w Ugoszczy:

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ugoszczy jest mgr Teresa Pluto Prondzińska.

W skład Szkoły Podstawowej w Ugoszczy wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.Szkoła w Ugoszczy powstała 1 kwietnia 1930 roku. Była trzecią z kolei polską szkołą, która powstała na Ziemi Bytowskiej. 5 października 1985 r. Rada Państwa  szkole Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w krzewieniu polskiej oświaty i kultury. Szkoła może poszczycić się salą gimnastyczną, doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracowniami informatycznymi boiskiem wielofunkcyjnym „ORLIK”, placem zabaw, placem rekreacyjnym z siłownią zewnętrzną i siłownią wewnętrzną. W szkole istnieje dziecięcy zespół kaszubski „Upartëlcë” i zespół tańca nowoczesnego „TIP-TOP”, których występy uświetniają uroczystości szkolne, lokalne i powiatowe. W roku 2010 szkoła obchodziła 80-lecie, nadano imię szkole i szkoła otrzymała sztandar.

 

                           

Budynek (sala sportowa) Szkoły Podstawowej w Ugoszczy

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS