Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2015 roku

GOSPODARSTWO DOMOWE JEDNOOSOBOWE

 

       

Rata

Miesiąc

Termin płatności

STAWKA OPŁATY

za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi
w sposób

SELEKTYWNY

ZMIESZANY

1

Styczeń

2015-02-15

17,00

33,00

2

Luty

2015-03-15

17,00

33,00

3

Marzec

2015-04-15

17,00

33,00

4

Kwiecień

2015-05-15

17,00

33,00

5

Maj

2015-06-15

17,00

33,00

6

Czerwiec

2015-07-15

17,00

33,00

7

Lipiec

2015-08-15

17,00

33,00

8

Sierpień

2015-09-15

17,00

33,00

9

Wrzesień

2015-10-15

17,00

33,00

10

Październik

2015-11-15

17,00

33,00

11

Listopad

2015-12-15

17,00

33,00

12

Grudzień

2016-01-15

17,00

33,00

   

RAZEM

204,00

396,00

 O zmianie stawki opłaty poszczególne gospodarstwa domowe jednoosobowe zostaną powiadomione drogą pisemną.

 


GOSPODARSTWO DOMOWE WIELOOSOBOWE (2 OSOBY I WIĘCEJ)

         

Rata

Miesiąc

Termin płatności

STAWKA OPŁATY

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób

SELEKTYWNY

ZMIESZANY

1

Styczeń

2015-02-15

33,00

66,00

2

Luty

2015-03-15

33,00

66,00

3

Marzec

2015-04-15

33,00

66,00

4

Kwiecień

2015-05-15

33,00

66,00

5

Maj

2015-06-15

33,00

66,00

6

Czerwiec

2015-07-15

33,00

66,00

7

Lipiec

2015-08-15

33,00

66,00

8

Sierpień

2015-09-15

33,00

66,00

9

Wrzesień

2015-10-15

33,00

66,00

10

Październik

2015-11-15

33,00

66,00

11

Listopad

2015-12-15

33,00

66,00

12

Grudzień

2016-01-15

33,00

66,00

   

RAZEM

396,00

792,00

 

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 1240 3783 1111 0000 4080 8822 Bank PEKAO S.A., wpisując w tytule przelewu: „Opłata za śmieci – nazwisko i imię osoby, która składała deklarację oraz nieruchomość, za którą uiszczamy opłatę”.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS