Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r.

NIERUCHOMOŚCI STALE ZAMIESZKAŁE, NIEZAMIESZKAŁE, MIESZANE:

Część 1 – Cechyny, Chabzewo, Czarna Dąbrowa, Jabłończ Wielki, Łąkie,
Ociaskowo, Półczno, Róg, Skwierawy, Studzienice.

Część 2 – Bukówki, Dzierżążnik, Kłączno, Lipuszek, Małe, Okuny, Osowo,
Osława-Dąbrowa, Przewóz, Prądzonka, Rabacino, Sominy, Sominki, Ugoszcz

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I INNE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

Część 1 – Cechyny, Chabzewo, Czarna Dąbrowa, Jabłończ Wielki, Łąkie,
Ociaskowo, Półczno, Róg, Skwierawy, Studzienice.

 

Część 2 – Bukówki, Dzierżążnik, Kłączno, Lipuszek, Małe, Okuny, Osowo,
Osława-Dąbrowa, Przewóz, Prądzonka, Rabacino, Sominy, Sominki, Ugoszcz.

 

Skip to content