Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Studzienice w 2020 roku.

Wójt Gminy Studzienice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2020 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania  wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych.

Nowe wzory obowiązujące od 01.03.2019 r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS