Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego
2023 r.
rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;
  2. oświadczenie o działalności rolniczej;
  3. informację o liczbie DJP dla bydła w gospodarstwie;
  4. zestawienie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego;

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w związku z hodowlą bydła, niezbędnym jest złożenie dokumentu wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 2022.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Studzienice – pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 59 82 166 02.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS