INFORMACJA DLA POSIADACZY ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO BALOTÓW DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG O NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Studzienice informuje, że Gmina Studzienice zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” W związku z powyższym, Wójt Gminy Studzienice zachęca rolników do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej deklaracji wraz z załącznikami. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Studzienicach lub pod numerem 59 82 166 06. Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. W przypadku nie otrzymania dotacji przez Gminę Studzienice zadanie nie będzie realizowane. Termin składania deklaracji: do 17.02.2023 r.. Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pokój nr 12.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS