Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn.” Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Studzienice – Etap II- Zespoł Szkół w Ugoszczy , Ośrodek  Kultury Gminy Studzienice w Ugoszczy oraz przedszkole w Ugoszczy.”

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS