Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „Gospodarki Wodno- Ściekowej”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  czerwca  2017 r.  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  zatwierdził listę operacji z zakresu „Gospodarka            wodno -ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

W związku z powyszym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia  30.05.2017 r. (4,1760) wynosi                   32 830 885,15 zł. Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego, tj.:            48 722 043,89 zł.

Gmina Studzienice  jest  na 13 miejscu i otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 999 999,00 na budowę oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacji i przyłączami na terenie miejscowości Sominy!!!

 
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS