Zapraszamy do udziału w spotkaniu w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Stropnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

W dniu 08 kwietnia 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody w Gdańsku skierowała zaproszenie do udziału w spotkaniu dyskusyjnym organizowanym w ramach prac nad zmianą treści zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Stropnej PLH220037. Spotkanie odbędzie się 10 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w Parchowie.

 

 

W załączniku poniżej:

– Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2016 r.

– Projekt Zarządzenia Dyrektora RDOŚ

– Uzasadnienie

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS