Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie gminy Studzienice”.

Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Studzienice” w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Lipnica i Studzienice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zamontowano 9 szt. pomp ciepła u mieszkańców z terenu gminy Studzienice.

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiły 85% wartości całego zamówienia.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosił 94 507,56 zł brutto.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS