Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
 
Bezpłatne konsultacje odbędą się: 
  • ​​31 marca 2020 r. – w godzinach: 10:00 – 12:30 – Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Bytowie, ul. Podzamcze 34

 
W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się​ m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS