Zakończenie realizacji inwestycji pn. „Bawmy się bezpiecznie”

Klub Sportowy „Kaszubia” w Studzienicach zakończył realizację inwestycji pn. „Bawmy się bezpiecznie”. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Realizacja inicjatyw społecznych na obszarze LGD PDS” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania na placu przy przedszkolu w Studzienicach powstał nowoczesny, innowacyjny plac zabaw , który stanowi bezpieczną bazę treningową i zabawową dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 49 080,01 zł, w tym 24 255,34 zł to dofinansowanie jakie otrzymał Grantobiorca od Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.           

Skip to content