INFORMACJA DOT. ZMIAN W DEKLARACJACH DO CEEB

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
W związku z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS