Wyborcy – ważna informacja !

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Urząd Gminy Studzienice zachęca mieszkańców (obywateli polskich), którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania, a nie zgłosiły tego faktu w Urzędzie, do sprawdzania swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). Sprawdzenia można dokonać w aplikacji mObywatel lub w Urzędzie Gminy. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Urząd Gminy Studzienice zachęca mieszkańców (obywateli polskich), którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania, a nie zgłosiły tego faktu w Urzędzie, do sprawdzania swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). Sprawdzenia można dokonać w aplikacji mObywatel lub w Urzędzie Gminy. 

W Centralnym Rejestrze Wyborców są ujęci wyborcy, którzy posiadają meldunek stały na terenie gminy oraz osoby bez meldunku stałego, ale stale zamieszkujący na terenie gminy, które złożyły wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Meldunek czasowy nie uprawnia do wzięcia udziału w wyborach!


Uprawnieni do głosowania są również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy złożyli pisemny wniosek w tej sprawie w Urzędzie. Zameldowanie na pobyt stały na obszarze Polski, wyżej wymienionych obywateli, w tym przypadku nie powoduje ujęcia z urzędu w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Niezweryfikowanie i niezaktualizowanie swoich danych
w Centralnym Rejestrze Wyborców może spowodować, że wyborca nie będzie ujęty w spisie wyborców zgodnie z miejscem stałego zamieszkania.

Wyborcy, których może dotyczyć powyższa sytuacja, to osoby, które wymeldowały się z miejsca pobytu stałego lub zgłosiły wyjazd poza granice Polski na stałe lub przybyły z innej gminy, a nie zgłosiły tego faktu w Urzędzie.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS