Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

W związku z rozstrzygnięciem I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach działania „Polski Ład” Wójt Gminy Studzienice wyznacza termin składania wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków od 01.08.2023 r. do 08.08.2023 r. Wnioski mogą składać jedynie podmioty, które otrzymały informację o udostępnieniu promesy wstępnej w I edycji.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS