Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

W związku z ogłoszeniem II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach działania „Polski Ład” Wójt Gminy Studzienice wyznacza termin składania wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków od 07.08.2023 r. do 10.08.2023 r.

Skip to content