Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

W związku ogłoszeniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach działania „Polski Ład” Wójt Gminy Studzienice wyznacza termin składania wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków od 07.08.2023 r. do 10.08.2023 r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS