W ostatnim czasie złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z następujących źródeł:

W ostatnim czasie złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z następujących źródeł:
1) ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłączno w celu dojazdu do gruntów rolnych” w ramach którego zaplanowano wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kłączno na długości 236,5 m.b. z kostki brukowej,
2) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy drodze gminnej nr 1776G w miejscowości Studzienice” w ramach którego zaprojektowano wykonanie chodnika na długości 327 m.b. po jednej stronie pasa drogowego oraz na długości 100 m.b. po drugiej stronie pasa drogowego drogi gminnej nr 1776G (przy ul. Dworcowej w Studzienicach), a także przejścia dla pieszych.
Liczymy na pozytywne i skuteczne rozpatrzenie wniosków.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS