Uwaga odkryte studzienki!!!

Wójt Gminy Studzienice informuje, że na odcinku drogi gminnej Studzienice – Czarna Dąbrowa zginęły włazy przykrywające studzienki kanalizacji sanitarnej. Najprawdopodobniej zabierają je osoby, które tłuką je na małe kawałki, a następnie sprzedają na złom. W związku z zagrożeniem, jakie stanowi odkryta, kilkumetrowa studzienka, Wójt apeluje do wszystkich osób dokonujących kradzieży, aby zaprzestały swych praktyk. Fakt kradzieży studzienek zostanie zgłoszony organom ścigania. 

Skip to content