UWAGA! DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi liczby osób zamieszkujących nieruchomość, pomiędzy deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, a wnioskami o wypłatę dodatku węglowego oraz ankietami dotyczącymi zagospodarowania bioodpadów, informuję o możliwości zmiany danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość w deklaracji określającej wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów bez konsekwencji w terminie od 1 do 30 listopada 2022 r..

Po tym okresie nieruchomości w których zostały stwierdzone nieprawidłowości zostaną wezwane do wyjaśnień, a brak odpowiedzi skutkować będzie naliczeniem opłaty wstecz wraz z odsetkami, w sposób adekwatny do informacji posiadanych przez Urząd Gminy i podlegające mu komórki.

W załączeniu formularz deklaracji.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS