Ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Informujemy, że termin ostateczny składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy został wydłużony do dnia 31 października 2022 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem publicznej aplikacji. Ponadto informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.

W załączeniu skan pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS