USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW AZBESTOWYCH – NABÓR 2022!

Wójt Gminy Studzienice ogłasza nabór wniosków w ramach realizowanego „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Studzienice”.

            Wnioski wraz z załącznikami proszę składać do 18 października 2022 r. w Urzędzie Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski wraz z załącznikami w roku 2021 nie jest wymagane złożenie kolejnego wniosku, a potwierdzenie chęci wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu.

W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA ŚRODKÓW Z WFOŚ W GDAŃSKU LUB NIEWYŁONIENIA WYKONAWCY – ZADANIE NIE BĘDZIE REALIZOWANE. NIE POTWIERDZONE WNIOSKI ZŁOŻONE W 2021 ROKU ORAZ WNIOSKI Z NIEUZUPEŁNIONYMI BRAKAMI FORMALNYMI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Dofinansowane zostaną działania z zakresu:

– demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;

– transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

 

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w przypadku naszej Gminy wyniesie:

do 420 zł za Mg odpadów w przypadku demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;

do 210 zł za Mg odpadów w przypadku transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Pozostałą kwotę wykonania zadania pokrywa właściciel nieruchomości.

 

W załączeniu wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice”

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS