Dofinansowanie dla OSP Studzienice.

Szanowni Państwo,

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022) jednostka OSP Studzienice zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 12 649,98 zł.

Jednostka OSP Studzienice otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 11 000,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie 3 ubrań specjalnych oraz 3 hełmów strażackich. Z jego efektów  skorzysta 3788 osób.

 

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku:  https://wfos.gdansk.pl/

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS