Turystyka – sprawozdanie !

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Wójt Gminy Studzienice przypomina prowadzącym działalność noclegową o obowiązku przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach KT-1 lub KT-2. Badania te nie zawierają danych finansowych i wrażliwych. Wymagane są jedynie informacje o wykorzystaniu obiektu w danym miesiącu.

Urząd Statystyczny zapewnia, że dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych.

Dane pozyskiwane w oparciu o badania statystyczne są ważne dla analiz rynku turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE. Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka.

Formularze dostępne są w załączniku poniżej. Formularz KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych i należy go złożyć do 10 dnia po miesiącu sprawozdawczym, a formularz KT-2 dotyczy obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych składa się go raz w roku do 20 stycznia.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS