Przebudowa drogi Ugoszcz – Grand

W poniedziałek (03.01.2022r.) Wójt Gminy Studzienice podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe Ugoszcz – Grand z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie na realizację zadania wynosi 63,30% .

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 3.470,60 mb o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni zmienna od 5,25 m do 3,5 m. Roboty będą polegały na przebudowie drogi, chodników, zjazdów, utwardzeniu poboczy i uporządkowaniu odwodnienia.

Wpłynęło 5 ofert i najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy.

Cena brutto zadania wynosi 2.131.017,83 zł, okres udzielonej gwarancji na wykonane zadanie to 60 miesięcy.

Przewidziany czas na wykonanie zadania to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 03.11.2022r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS