SZKOLENIA DLA KOBIET Z OBSZARÓW WIEJSKICH

Szkolenie dla kobiet z obszarów wiejskich „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów” organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Szkolenie dla kobiet z województwa pomorskiego odbędzie się 10-12 lutego 2023 r. w Gdańsku.

Rekrutacja trwa do 20 grudnia br. Szczegóły na stronie https://efrwp.pl/projekty/abc-tworzenia-pisania-i-realizacji-projektow/o-szkoleniach/ W załączeniu dostępny jest regulamin rekrutacji, ramowy program szkolenia oraz treść zaproszenia, które można zamieścić.

Alby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz online, dostępny pod adresem www.efrwp.pl/rejestracja-abc

Z każdej organizacji może zgłosić się max. 2 osoby. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online.

„ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów” to trzydniowe szkolenie, którego celem jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności. Podczas spotkań poruszone zostaną zagadnienia:

  • myślenia projektowego,
  • zasad pisania wniosków o dofinansowanie,
  • budżetowania projektowego,
  • roli partnerów w projekcie,
  • możliwości dofinansowania dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich,
  • identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Szkolenie będzie trwało 3 dni. Od ok. godz. 17:00 pierwszego dnia do ok. godz. 13:00 ostatniego dnia szkolenia. Łącznie 15 godzin warsztatowych (godzina warsztatowa – 45 min.). Szkolenie będzie miało formę wykładową i warsztatową. Część teoretyczna będzie uzupełniana ćwiczeniami. Udział w szkoleniu uczestników jest bezpłatny (koszty szkolenia, noclegów i wyżywienia pokrywa organizator). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty.

Szkolenie wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Skip to content