PRZEGLĄDY SERWISOWE

Informujemy, że przegląd serwisowy instalacji elektrycznych przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie przeprowadzony w pierwszym tygodniu nowego roku.

W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu w ramach, którego zrealizowane zostały urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków, koszty przeglądów leżą po stronie właściciela nieruchomości. Koszt przeglądu ok. 100,00 zł.

Skip to content