Szacowanie szkód łowieckich

Informujemy iż w dniu 23.08.2018 weszła w życie zmiana Ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507).

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Natomiast szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 Ustawy Prawo łowieckie, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
  1. Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  2. Przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
  3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS