Spotkanie informacyjne

 

W związku z organizacją przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku spotkania informacyjnego dotyczącego wsparcia na założenie działalności gospodarczej, poniżej przesyłam informację o spotkaniu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatne spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”.
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 kwietnia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
 
W programie spotkania m.in.:
 • ​Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
 • Możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 • Inne możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 
  2014-2020:

  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

  – Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
 • Poradnik początkującego przedsiębiorcy, czyli ABC składek ZUS.
 • Jak napisać dobry biznesplan i uniknąć najczęściej popełnianych błędów – wskazówki Doradcy Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, ul. Portowa 13B (budynek Słupskiego 
Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna, piętro I) w godz. 10:00 – 13:00. 
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 kwietnia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.
 
 
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.
 
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
 
 

 

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS