Harmonogram wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie gminy Studzienice.

 H A R M O N O G R A M
    wiosennej zbiórki odpadów   
  wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu RTV i AGD
  na terenie gminy
Studzienice


09.04.2018 r. /poniedziałek/
STUDZIENICE                     – baza komunalna UG – w godz. 1100 – 1600

SOMINY                               – parking przy dawnej szkole – w godz. 700 – 1200

—————————————————————————————————————-

10.04.2018 r. /wtorek/

PRZEWÓZ                           – obok świetlicy wiejskiej – w godz. 700 – 1200

                                                 (Prądzonka i Lipuszek dowożą do Przewoza)   

KŁĄCZNO                                     – plac obok Rancho – w godz. 700 – 1200

—————————————————————————————————————-

11.04.2018 r. /środa/

OSŁAWA-DĄBROWA        – pętla autobusowa przy drodze powiatowej – w godz. 700 – 1200

OSŁAWA-DĄBROWA – BLOKI – obok kontenerów do segregacji – w godz. 700 – 1200

—————————————————————————————————————-

12.04.2018 r. /czwartek/   
PÓŁCZNO                                     – parking przy kościele – w godz. 700 – 1200

                                                 (Sołectwo Łąkie dowozi do Półczna)

SKWIERAWY                      – obok przystanku PKS – w godz. 700 – 1200

—————————————————————————————————————-

13.04.2018 r. /piątek/

RABACINO                          – plac obok hydroforni – w godz. 700 – 1200

CZARNA DĄBROWA                  – obok przystanku PKS – w godz. 700 – 1200

—————————————————————————————————————-

14.04.2018 r. /sobota/

UGOSZCZ                                     – parking przy remizie – w godz. 700 – 1200

———————————————————————————————————————————-


U W A G A !

Odpady należy dostarczyć
w wyznaczonych godzinach
do podstawionych kontenerów.
Zużyte opony nie będą odbierane. Sprzęt RTV i AGD musi być KOMPLETNY.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS