Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia 2016 r. Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W programie spotkania m.in.:
– wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
-omówienie tematyki biznesplanu,
-rejestracja własnej firmy – krok po kroku,
– możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – Program Operacyjny Inteligentny R- wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów,
– Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
– źródła informacji o Funduszach Europejskich. Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I) w godz. 10:00-13:00. Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie telefoniczne (do dnia 5 grudnia) pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS