Zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Studzienice

W związku z włączeniem do gminnego systemu gospodarowania odpadami od 2017 roku wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Studzienice Wójt Gminy Studzienice przypomina właścicielom niżej wymienionych nieruchomości o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli (lub współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w części lub całości):

  • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – wykorzystywanych w celach do prowadzenia działalności usługowej, produkcyjnej, rzemieślniczej, handlowej, pensjonaty, bary, punkty gastronomiczne, szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej, agroturystyka lub wynajem pokoi (jeżeli nieruchomość w całości wykorzystywana jest do celów użytkowych) – DRUK DEKLARACJI DO-2;
  • nieruchomości mieszanych – częściowo zamieszkiwanych, a częściowo wykorzystywanych do celów użytkowych (np. do prowadzenia działalności usługowej, produkcyjnej, rzemieślniczej, handlowej, pensjonaty, bary, punkty gastronomiczne, szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej; agroturystyka lub wynajem pokoi – jeżeli nieruchomość częściowo wykorzystywana jest do celów użytkowych) – DRUK DEKLARACJI DO-3;
  • nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – domki letniskowe, pola namiotowe i kempingowe, ośrodki wypoczynkowe, inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – DRUK DEKLARACJI DO-4.

 

Druki deklaracji stanowią załączniki do Uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsca poboru druków deklaracji:

  • Urząd Gminy w Studzienicach (pokój nr 8)
  • strona internetowa: studzienice.pl (zakładka „Dokumenty do pobrania – Gospodarka Odpadami”).

 

Miejsce złożenia deklaracji:

  • Urząd Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice (pokój nr 2 – sekretariat).

 

Termin złożenia deklaracji:

  • do 31 grudnia 2016 r. – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych,
  • do 31 stycznia 2017 r. – w przypadku nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Szczegółowe informacje: tel. 59 8216606

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS