Sfinalizowano projekt „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Pod koniec września sfinalizowaliśmy projekt pn.: „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W ramach zadania do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy trafiło 89 szt. laptopów (w tym 5 szt. zakupiono w ramach naboru uzupełniającego), 8 szt. komputerów stacjonarnych oraz 5 szt. tabletów. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS