Informacja na temat dystrybucji preparatów stabilnego jodu.

Informujemy, że zgodnie z „Planem dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Studzienice” tabletki ze stabilnym jodem będą dystrybuowane dla mieszkańców w Szkołach Podstawowych Gminy Studzienice zgodnie z rejonizacją.

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia przez Wojewodę Pomorskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem terminu rozpoczęcia wydawania preparatu na terenie gminy Studzienice należy zgłosić się po preparat. Preparat będzie wydawany osobom pełnoletnim (za niepełnoletnie dzieci odbiera rodzic bądź opiekun prawny).

Nazwa Punktu Wydawania

Adres i telefon

Miejscowości podlegające pod dany punkt

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Antoniego Peplińskiego

w Studzienicach

77-143 Studzienice ul. Brzozowa 7

tel. 59 821 65 28

Studzienice, Chabzewo, Kłączno, Dzierżążnik, Małe Okuny, Osowo, Osława-Dąbrowa, Róg Gajówka, Przewóz, Prądzonka, Lipuszek, Sominy, Bukówki, Rabacino

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy

77-142 Ugoszcz

ul. Bytowska 32

59 821 47 60

Ugoszcz

Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski”

77-125 Półczno

Półczno 3

tel. 59 821 43 25

Półczno, Łąkie, Jabłończ Wielki, Cechyny, Czarna Dąbrowa, Łubieniec, Ociaskowo, Róg, Widno, Skwierawy

 W załączeniu ulotka.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS