„Przedsiębiorczość bez barier – czyli jak założyć i rozwijać własną firmę”.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu dla osób z niepełnosprawnością,

które planują założyć własną firmę lub które już prowadzą działalność gospodarczą, ale potrzebują wsparcia na jej rozwój.

W programie spotkania:

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością przy zakładaniu działalności gospodarczej
  • Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
  • Aspekty formalne zakładania działalności gospodarczej (procedura rejestracji działalności gospodarczej, pieczątka i rachunek bankowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, profil zaufany/podpis elektroniczny)
  • Zgłoszenie do ZUS, refundacja składek dla osób z niepełnosprawnością
  • Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego
  • Prawa pracowników z niepełnosprawnością – Państwowa Inspekcja Pracy
  • Gdzie i jak szukać dofinansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
  • Inkubator Przedsiębiorczości dla Osób z Niepełnosprawnością (bezpłatne doradztwo z zakresu marketingu, księgowości, prawa biznesu, itp.)

Dla kogo:

– Osób z niepełnosprawnością planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
– Osób z niepełnosprawnością, które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące
– Przedstawicieli instytucji wspierających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością

Termin spotkania i miejsce:

14 czerwca 2023 r. w godz. 11:00 – 14:30

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13 B w Słupsku (sala konferencyjna 1, piętro I).

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.slupsk@arp.gda.pl

albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45 do 13 czerwca 2023r.

Kontakt:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS