Program Stypendiów Pomostowych.

Rozpoczęła się rekrutacja  do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z : Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności , Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami , które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia  lub jednolitych magisterskich realizowanych akademiach. O stypendia mogą  ubiegać się kandydaci podejmujący studia na uczelniach wojskowych jako żołnierze  zawodowi.

Nabór kandydatów przeprowadzony jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018” (Segment  IA). O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści , którzy  ukończyli szkołę  ponadgimnazjalną w 2017r. oraz  spełniają  warunki określone w regulaminie.

 

W załączniku przekazujemy regulamin programu.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS