Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Studzienice mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość. W dniu wczorajszym w Sali portretowej bytowskiego Zamku Wójt Gminy Studzienice Bogdan Ryś odebrał z rąk Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rzecznika Rządu Piotra Müllera oraz Posła na Sejm RP Aleksandra Mrówczyńskiego promesę na rekordową kwotę 10 mln zł, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Zadania, które zamierzamy zrealizować za pozyskane środki:

  1. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz. Inwestycja dotyczy zwiększenia przepustowości oczyszczalni o 300 m3.
  2. Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez rozbudowę i budowę ul.: Zielonej, Słonecznej, Kwiatowej, Wspólnej, Wczasowej, Wrzosowej w Studzienicach, dwie drogi w Kłącznie, droga w Półcznie oraz w Ugoszczy.

Bardzo dziękujemy za udzielone wsparcie w sposób szczególny Panu Posłowi Piotrowi Müller za zainteresowanie się naszą Gminą i pozytywne propagowanie naszych wniosków.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli nam na realizację bardzo ważnych i istotnych inwestycji dla Gminy Studzienice, które wpłyną na poprawę warunków życia naszych mieszkańców.

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS